ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานทั่วไป

นายชำนาญ คงกระพันธ์